ברגים, מסמרים ודיבלים

מק"ט

כמות בקרטון

תיאור המוצר

תמונה להמחשה
11503802350/700דיבל ג'מבו בורג "3/16 (350 יח' בקופ')דיבל ג'מבו בורג "3/16
11503807400/800דיבל ג'מבו בורג "1/4 (400 יח' בקופ')
11503808275/550דיבל ג'מבו בורג "5/16 (275 יח' בקופ')
11503809200/400דיבל ג'מבו בורג "3/8 (200 יח' בקופ')
11503810100/200דיבל ג'מבו בורג "1/2 (100 יח' בקופ')
91950104.3בורג 1/4" למדף סלוט 20UNCבורג "1/4 למדף סלוט 20UNC
91950256.4אם לבורג 1/4" למדף סלוט 20UNC
11503816200/400דיבל ג'מבו כפול "1/4 (200 יח׳ בקופ׳)דיבל ג'מבו בורג כפול "1/4
11503817150/300דיבל ג'מבו כפול "5/16 (150 יח׳ בקופ׳)
11503818100/200דיבל ג'מבו כפול "3/8 (100 יח׳ בקופ׳)
1150382050/100דיבל ג'מבו כפול "1/2 (50 יח׳ בקופ׳)
11503813225/450דיבל ג'מבו תליון "1/4 - (225 יח' בקופסא)דיבל ג'מבו תליון "1/4
11503814150/300דיבל ג'מבו תליון "5/16- (150 יח' בקופסא)
11503815100/200דיבל ג'מבו תליון "3/8 - (100 יח' בקופסא)
11503824225/450דיבל ג'מבו עין "1/4 - (225 יח' בקופסא)דיבל ג'מבו עין "1/4
11503825150/300גיבל ג'מבו עין "5/16 - (150 יח' בקופסא)
11503826100/200דיבל ג'מבו עין "3/8 - (100 יח' בקופסא)
11503826550/100דיבל ג'מבו עין "1/2 (50 יח' בקופ')
1150378075/150דיבל ג'מבו עין כפול "3/8 (75 יח' בקופ')דיבל ג'מבו עין כפול "3/8 (75 יח' בקופ')
11503801200/400דיבל ג'מבו לרשתות "3/16 פיליפס
(200 יח' בקופ')
דיבל ג'מבו לרשתות "3/16
11503798200/400דיבל ג'מבו לרשתות "1/4 הידוק (200 יח' בקופ')דיבל ג'מבו לרשתות הידוק 1/4
11503799100/200דיבל ג'מבו 90 מ״מ לרשתות "1/4 הידוק (100 יח' בקופ')
1150371060/480עוגן חץ 90*10- "3/8 (60 יח' בקופ')עוגן חץ
1150371240/320עוגן חץ 110*12- "1/2 (40 יח' בקופ')
11503712140/320עוגן חץ 120*12- "1/2 (40 יח' בקופ')
11503712530/240עוגן חץ 150*12 - "1/2 (30 יח' בקופ')
1150371415/120עוגן חץ 160*14 - "9/16 (15 יח' בקופ')
1150371620/160עוגן חץ 125*16- "5/8 (20 יח' בקופ')
11503716515/120עוגן חץ 150*16 - "5/8 (15 יח' בקופ')
11503716820/120עוגן חץ 180*16 - "5/8 (20 יח' בקופ')
1150372024/48עוגן חץ 160*20 - "3/4 (24 יח' בקופ')
1150372512/72עוגן חץ 200*20 - "3/4 (12 יח' בקופ')
11503712135/280עוגן חץ 120*12 - 1/2 (35 יח' בקופ')
11501060.750/3בורג איסכורית קודח "3/4+אטם (750 יח' בקופ')בורג איסכורית "3/4 |+אטם
115038110.625/2.5בורג איסכורית קודח "1+אטם (625 יח' בקופ')
11501100.5/2בורג איסכורית קודח "1.1/4+אטם (500 יח' בקופ')
11501200.45/1.8בורג איסכורית קודח "1.5+אטם (450 יח' בקופ')
11501300.375/1.5בורג איסכורית קודח "2+אטם (375 יח' בקופ')
11501320.25/1בורג איסכורית קודח "3+אטם (250 יח' בקופ')
11501340.15/0.6בורג איסכורית קודח "4+אטם (150 יח' בקופ')
115013420.15/0.6בורג איסכורית קודח "5+אטם (150 יח' בקופ')
115013440.125/0.5בורג איסכורית "6+ אטם (125 יח' בקופ')
11501350.75/3בורג איסכורית שפיץ "3/4+אטם (625 יח' בקופ')בורג איסכורית לא קודח "1+אטם
11501360.625/2.5בורג איסכורית שפיץ "1+אטם (625 יח' בקופ')
115013750.375/1.5בורג איסכורית שפיץ "2+אטם (375 יח' בקופ')
115013800.25/1בורג איסכורית שפיץ "3+אטם (250 יח' בקופ')
115013850.15/0.6בורג איסכורית שפיץ "4+אטם (150 יח' בקופ')
115013750.375/1.5בורג איסכורית שפיץ "2+אטם (375 יח' בקופ')
בורג איסכורית שפיץ "2+אטם (375 יח' בקופ')
בורג איסכורית שפיץ "2+אטם (375 יח' בקופ')
115013800.25/1בורג איסכורית שפיץ "3+אטם (250 יח' בקופ')
115038591/16בירגי סיבית 16*4.0 (1000 יח' בקופ')בירגי סיבית 16*4.0 - 1000 יח' בקופסא
115038681/8בירגי סיבית 30*4.5 (1000 יח' בקופ')
115038691/6בירגי סיבית 35*4.5 (1000 יח' בקופ')
115038870.4/4בירגי סיבית 40*4.5 (400 יח' בקופ')
115038710.2/2.4בירגי סיבית 50*4.5 (200 יח' בקופ')
115038720.5/3בירגי סיבית 60*4.5 (500 יח' בקופ')
115038731/6בירגי סיבית 30*5.0(1000 יח' בקופ')
115038750.4/4.8בירגי סיבית 35*5.0(400 יח' בקופ')
115038760.5/4בירגי סיבית 40*4.5 (500 יח' בקופ')
115038780.15/1.8בירגי סיבית 50*5.0(150 יח' בקופ')
115038790.12/1.44בירגי סיבית 60*5.0 (120 יח' בקופ')
115038800.2/1.6בירגי סיבית 70*5.0 (200 יח' בקופ')
115038810.1/1.2בירגי סיבית 80*5.0 (100 יח' בקופ')
115038820.5/2בירגי סיבית 90*5.0 (500 יח' בקופ')
115038900.1/1.2בירגי סיבית 100*5.0(100 יח' בקופ')
115038611/12בירגי סיבית 20*4.0 (1000 יח' בקופ')
115038621/12בירגי סיבית 25*4.0 (1000 יח' בקופ')
115038631/8בירגי סיבית 30*4.0 (1000 יח' בקופ')
115038881/8בירגי סיבית 35*4.0 (1000 יח' בקופ')
115038641/6בירגי סיבית 40*4.0 (1000 יח' בקופ')
115038651/6בירגי סיבית 45*4.0 (1000 יח' בקופ')
115038660.8/4.8בירגי סיבית 50*4.0 (800 יח' בקופ')
115038671/4בירגי סיבית 60*4.0 (1000 יח' בקופ')
115038681/6בירגי סיבית 30*4.5 (1000 יח' בקופ')בירגי סיבית 30*4.5
115038691/6בירגי סיבית 35*4.5 (1000 יח' בקופ')
115038870.1/4בירגי סיבית 40*4.5 (500 יח' בקופ')
115038700.5/4בירגי סיבית 45*4.5 (500 יח' בקופ')
115038710.5/4בירגי סיבית 50*4.5 (500 יח' בקופ')
115038730.5/6בירגי סיבית 30*5.0 (500 יח' בקופ')בירגי סיבית 30*5.0 - 600 יח' בקופסא
115038750.4/4.8בירגי סיבית 35*5.0 (800 יח' בקופ')
115038760.5/4בירגי סיבית 40*5.0 (500 יח' בקופ')
115038780.3/2.4בירגי סיבית 50*5.0 (300 יח' בקופ')
115038790.4/2.4בירגי סיבית 60*5.0 (400 יח' בקופ')
115038800.4/2.4בירגי סיבית 70*5.0 (400 יח' בקופ')
115038810.5/2בירגי סיבית 80*5.0 (400 יח' בקופ')
115038820.5/2בירגי סיבית 90*5.0 (500 יח' בקופ')
115038900.2/2.4בירגי סיבית 100*5.0 (200 יח' בקופ')
114150600.25/3בירגי סיבית פסיבציה 60*5 (250 יח' בקופ')בורג סיבית פסיבציה
114150800.25/2בירגי סיבית פסיבציה 80*5 (250 יח' בקופ')
114150900.25/1.5בירגי סיבית פסיבציה 90*5 (250 יח' בקופ')
1130500700.5/3בורג טורקס 70*5 פסיבציה לעץ קשה (500 יח' בקופ')בורג טורקס פסיבציה
1130500800.5/3בורג טורקס 80*5 פסיבציה לעץ קשה (500 יח' בקופ')
1130600600.25/2בורג טורקס 60*6 פסיבציה לעץ קשה (250 יח' בקופ')
1130600700.25/2בורג טורקס 70*6 פסיבציה לעץ קשה (250 יח' בקופ')
1130600800.25/2בורג טורקס 80*6 פסיבציה לעץ קשה (250 יח' בקופ')
1130601000.25/2בורג טורקס 100*6 פסיבציה לעץ קשה (250 יח' בקופ')
1130601500.2/1.2בורג טורקס 150*6 פסיבציה לעץ קשה (200 יח' בקופ')
1130801500.1/0.8בורג טורקס 150*8 פסיבציה לעץ קשה (100 יח' בקופ')
1130602000.1/0.6בורג טורקס 200*8 פסיבציה לעץ קשה (100 יח' בקופ')
1130802500.05/0.4בורג טורקס 250*8 פסיבציה לעץ קשה (50 יח' בקופ')
1130803000.05/0.4בורג טורקס 300*8 פסיבציה לעץ קשה (50 יח' בקופ')
1135480400.5/12בורג קודח+כנפיים 40*4.8 טורקס פסיבציה(500 יח' בקופ') ZEGMANבורג קודח+כנפיים 40*4.8 פסיבציה ראש טורקס ZEGMAN
1135480500.5/12בורג קודח+כנפיים 50*4.8 טורקס פסיבציה(500 יח' בקופ') ZEGMAN
1135480600.25/3בורג קודח+כנפיים 60*4.8 טורקס פסיבציה(250 יח' בקופ') ZEGMAN
1135630700.25/3בורג קודח+כנפיים 70*6.3 טורקס פסיבציה(250 יח' בקופ') ZEGMAN
1135630800.25/3בורג קודח+כנפיים 80*6.3 טורקס פסיבציה(250 יח' בקופ') ZEGMAN
11383902816בורג צמנט בורד שפיץ 28*3.9 פסיבציה ZEGMAN
1000 יח' בקופסא
בורג צמנט בורד שפיץ 28*3.9 פסיבציה ZEGMAN
11393902816בורג צמנט בורד קודח 28*3.9 פסיבציה ZEGMAN
1000 יח' בקופסא
1150389312בורג גבס שפיץ 3.2x25 שחור (1000 יח בקופ')בורג גבס (תפזורת) 25*3.5 מ"מ
115600358בורג גבס שפיץ 3.5x35 שחור (1000 יח בקופ')
115600454בורג גבס שפיץ 3.5x45 שחור (1000 יח בקופ')
1156022512בורג קודח 3.5x25 שחור (1000 יח בקופ')
115602358בורג קודח 3.5x35 שחור (1000 יח בקופ')
115602454בורג קודח 3.5x45 שחור (1000 יח בקופ')
115039006בורג עדש למיתד לגבס 35*4.8
(1000 יח' בקופסא)
בורג עדש למיתד לגבס 35 *4.8  (1000 יח' בקופסא)
11503899512בורג פח לפח 4.2x13 שפיץ שחור (1000 יח' בקופ')בורג פח לפח (תפזורת) 13*4.2 מ"מ
1152001612בורג פח לפח 4.2x16 שפיץ שחור (1000 יח' בקופ')
1152001912בורג פח לפח 4.2x19 שפיץ שחור (1000 יח' בקופ')
11503899712בורג פח לפח 4.2x13 שפיץ מגולוון (1000 יח' בקופ')
1152021612בורג פח לפח 4.2x16 שפיץ מגולוון (1000 יח' בקופ')
11503899112בורג פח לפח 4.2x13 קודח שחור (1000 יח' בקופ')
1152041612בורג פח לפח 4.2x16 קודח שחור (1000 יח' בקופ')
1152041912בורג פח לפח 4.2x19 קודח שחור (1000 יח' בקופ')
115204258בורג פח לפח 4.2x25 קודח שחור (1000 יח' בקופ')
11503899312בורג פח לפח 4.2x13 קודח מגולוון (1000 יח' בקופ')
1152061612בורג פח לפח 4.2x16 קודח מגולוון (1000 יח' בקופ')
115206198בורג פח לפח 4.2x19 קודח מגולוון (1000 יח' בקופ')
115206258בורג פח לפח 4.2x25 קודח מגולוון (1000 יח' בקופ')
11503899812בורג פח לפח שפיץ ראש לבן 13*4.2 (1000 יח' בקופ') ZEGMAN
11503899912בורג פח לפח קודח ראש לבן 13*4.2 (1000 יח' בקופ') ZEGMAN
11503834510דיבל חץ מתכת 30 מ"מ לגבס (100 יח')דיבל חץ מתכת לגבס
1150384020דיבל דפיקה נילון 40*6 (100 יח' בקופ')דיבל דפיקה ניילון
11503684120דיבל דפיקה נילון 60*6 (100 יח' בקופ')
1150384220דיבל דפיקה נילון 80*6 (100 יח' בקופ')
1150384320דיבל דפיקה נילון 80*8 (100 יח' בקופ')
1150384410דיבל דפיקה ניילון 100*8 (100 יח')
115038475דיבל דפיקה ניילון 100*10 (100 יח' )
1160063010/250דיבל 6 לבן (100 יח' בשקית)דיבל 6
1160072510/200דיבל 7 אדום (100 יח') *725* ZEGMAN
1160073110/200דיבל 7 אדום + כנפיים (100 יח') *731* ZEGMAN
1160084010/150דיבל 8 לבן (100 יח') ZEGMAN
1160073110/200דיבל 7 אדום + כנפיים (100 יח') *731* ZEGMANדיבל 7 אדום + כנפיים (100 יח') *731* ZEGMAN
1160084010/150דיבל 8 לבן (100 יח׳)דיבל 8 לבן
173310/200דיבל פרפר פלסטיק לגבס (100 יח' בשקית)דיבל פרפר
1150382820דיבל אוניברסלי 50*8 (100 יח' בקופ')דיבל אוניברסלי
1150382910דיבל אוניברסלי 60*10 (100 יח' בקופ')
1150383480דיבל ניילון קודח לגבס 40 מ״מ 80 יח׳)דיבל מתכת לגבס
3345110מהדק כבל חשמל עגול 4.0 מ"מ (1,000 יח' בשקית)מהדק כבל
3345310מהדק כבל חשמל עגול 8.0 מ"מ (1,000 יח' בשקית)
3345210מהדק כבל חשמל עגול 6.0 מ"מ (1,000 יח' בשקית)
334545מהדק כבל חשמל עגול 10.0 מ"מ (1,000 יח' בשקית)
334551/10מהדק כבל חשמל עגול 12.0 מ"מ (1,000 יח' בשקית)
334571/10מהדק כבל חשמל עגול 16.0 מ"מ (1000 יח' בשקית)
11501026בורג מעקה ״5/16 עם אום נעץ (100 יח׳)בורג מעקה ״5/16
94105160.5/2דיסקית רחבה "5/16*40*1.5 מ"מ לרשתות(500 יח' בקופ')ZEGMANדיסקית רחבה
94120380.5/2דיסקית רחבה "3/8*40*1.5 מ"מ לרשתות(500 יח' בקופ')ZEGMAN
9313030161.5/12דיסקית מגולוון "1/4 1*6*15 מ"מ (1500 יח' בקופ‘)דיסקית מגולוון
931901051/10דיסקית קפיץ מגולוון "5/16 2*8*14 מ"מ (1000 יח' בקופ')דיסקית קפיץ מגולוון "16 /3
931901080.5/3דיסקית קפיץ מגולוון "1/2 2*12*20 מ"מ (500 יח' בקופ')
931901100.5/2דיסקית קפיץ מגולוון "5/8 4*15*21 מ"מ (500 יח' בקופ')
931901110.5/1דיסקית קפיץ מגולוון "3/4 5*19*32 מ"מ (500 יח' בקופ')
110058708מסמרי פלדה 50 * 3 (1000 יח') BOSTONמסמרי פלדה 50 * 3  (1000 יח') BOSTON
11005855202x20 מסמרי פלדה (1000 יח') TOKYOמסמרי פלדה 2x20 tokyo
11005860202x25 מסמרי פלדה (1000 יח') TOKYO
11005865202x30 מסמרי פלדה (1000 יח') TOKYO
1150398408סט לתליית תקרה אקוסטית לגבס *840* תקן ישראלי ZEGMANסט לתליית תקרה אקוסטית לגבס *840* תקן ישראלי ZEGMAN
119030012מארז (90300) כ-300 דיבל ניילון 40*8 אוניברסלימארז (90300) כ-300 דיבל ניילון 40*8 אוניברסלי
1158005100/3500עוגן פליז "1/4 דגם AB-14עוגן פליז "1/4  דגם AB14
1158010100/3000עוגן פליז "5/16 דגם AB-516
1158015100/1200עוגן פליז "3/8 דגם AB-38
115802050/700עוגן פליז "1/2 דגם BA-12
100115024ערכת ברגים "כל זרוע" *150* לזרועות שונים ZEGMANערכת ברגים כל זרוע
116005256מתלה לקיר גבס לעומס גבוה (100 יח')מתלה לקיר גבס לעומס גבוה (100 יח')
81200806/12בועה בליסטר 25 נעץ כחול *532711* HILLMANבועה בליסטר נעץ HILLMAN
81200906/12בועה בליסטר 25 נעץ ניקל *532716* HILLMAN
ZEGMANERSTAAMERICAN PAINTARCAGOLDK.O.RSIMBATOKYOWONDERBINבונה
© כל הזכויות שמורות לאהרון זגמן בע"מ. טל: 08-9295720 פקס: 08-9292047